Idla ngamapayipi iminyango yezeMfundo kuncishiswa imali

UXWAYISA ngokuthi ungagcina isiwe bhu imiNyango yezeMfundo ezifundazweni umqondisi jikelele eMnyangweni weMfundo eyisiSekelo, uMnuz Mathanzima Mweli, ngokuqhubeka kukaMgcinimafa kazwelonke ukunqamula isabelomali sale minyango.

UMweli ukhale kuMgcinimafa kazwelonke wathi le nkinga yenza kugcine kungasaqashwa othisha ngenxa yokushoda kwemali. Evele ekomitini lasePhalamende muva nje, uveze ukuthi iminyango yezemfundo idonsa kanzima.

Ubalule owezemfundo KwaZulu-Natal, nawo odonsa kanzima njengoba ungakwazi ukukhokhela othisha ababalelwa ku-5 000.

Umnyango wesifundazwe uhluleka ngisho ukuqasha othisha abazovala izikhala zalabo abasuke behlabe ikhefu ngoba ungenayo imali.

“Ngiwazisile uMgcinimafa ukuthi le minyango ingawa bhu noma yinini ngenxa yenkinga yemali. Le minyango iboleka imali eningi egcina ingasakwazi nokuyikhokha. Inkinga enkulu le esibhekene nayo.”

UMweli uthe kudingeka kwenziwe okuthile ngokushesha ukuxazulula le nkinga.

“Kwesinye isikhathi asikwazi ukuthutha abafundi ngoba kushoda imali yokukhokhela amabhasi abathuthayo. Yingakho size satshela abazali ukuthi bangakhethi izikole uma zizothuthwa ngumnyango kodwa baye kunoma yisiphi isikole esiseduzane.”

NoNgqongqoshe wezeMfundo esifundazweni, uNkk Mbali Frazer, useke wakhala esiShayamthetho, ngenkinga yemali ebhekene nomnyango.

Umnyango wesifundazwe uke wasikaza nokudiliza othisha ohluleka ukubakhokhela ngenxa yenkinga yemali. Umnyango unenqwaba yezikhala ongazivalile ezithinta ezabahloli abavakashela izikole.

Kuphinde kwancishiswa amakhilomitha ahanjwa abavakashela izikole, imihlangano isibanjwa ngohlelo lwezobuchwepheshe, ivaliwe eyokusebenza isikhathi esengeziwe kubasebenzi, izikole azitholi imali efanele nelingana nezinye izifundazwe kulezo okufundwa mahhala kuzona ngenxa yemali.

Lendaba ibuya kwi Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *